Om oss

Här är vi som skapar workshops, arrangerar aktiviteter och samlar in nyheter inom Aktivt Hopp i Sverige.

Kristina_Lindgren_2019_07”Joanna Macy’s böcker gav mig inspiration, stöd och glädje under de år som jag arbetade med internationellt förhandlingsarbete för klimatkonventionen och skydd av ozonskiktet. Jag träffade Joanna första gången 2010 på en internationell workshop i Tyskland och blev så tagen av kraften i detta arbete och hur det väcker ett naturligt och harmoniskt samspel över alla roller, gränser, åldrar och kulturer.”

Kristina Lindgren är verksam som omställningskonsult, Dipl. Psykosyntesterapeut, erfaren mindfulnesslärare (MBSR) och ledarutvecklare. Hon har gått en ”facilitatator retreat” i ”The Work that Reconnects” med Joanna Macy i Tyskland år 2010. Kristina arbetade tidigare som civilingenjör och miljökonsult, på Naturvårdsverket med arbete med att skydda ozonskiktet, hållbar samhällsutveckling, klimatkonventionen och andra internationella uppdrag inom FN, OECD och EU. (beyondfulness(at)gmail.com, beyondfulness.com)


Hillevi”Genom omställningsrörelsen kom jag 2010 i kontakt med Joanna Macys övningar och kände direkt en stark genklang i mitt inre. Två månader senare åkte jag till Tyskland för att träffa Joanna på en konferens. Hennes senaste bok ”Active Hope” gav mig lyckorus. Insikter som jag burit med mig från olika håll fogades med Joannas hjälp samman i en helande helhet” 

Hillevi Helmfrid, agronom och författare till ett stort antal artiklar och rapporter om olika perspektiv på, och tolkningar av, tillståndet i världen. Hon har arbetat i två decennier med att leda grupper i utforskande processer, bland annat genom konsensus-, visions- och dialogverkstäder som ökat ömsesidig förståelse och stimulerat framväxten av fruktbara förhållningssätt för omställningen till en mer hållbar, rättvis, livsbejakande och fredlig värld. Hon driver konsultföretaget Hållbar utveckling – Process och Perspektiv.  (hupp(at)hillevihelmfrid.com, hillevihelmfrid.com)


SofiaNygren”Varje gång jag leder övningarna i Joanna Macys metod Aktivt Hopp så slås jag av hur kraftfulla de är. Mer än något annat förhållningssätt så har Aktivt Hopp varit till hjälp för mig och mina vänner. Jag drivs av att dela med mig av metoden till de i min närhet – unga som gamla, män som kvinnor. I en tid när vi alla är tvungna att förhålla oss till vår rädsla och ångest över pågående och framtida kriser, så är det vitalt att hitta utlopp för vårt eget krisande. Aktivt Hopp ser jag som en nödvändig motvikt till extrema rörelser och individualistisk prepping. Jag önskar att alla fick ta del av Joanna Macys stärkande perspektiv på världen och sin egen roll i den.”

Sam Nygren är frilansjournalist och medarbetare i arbetsgemenskapen Omställningsbyrån. Sedan 2010 har hen aktivt arbetat med att ställa om sitt eget liv. Workshops i Aktivt Hopp används i reportageprojektet ”Inte bara morötter: de som skapar något nytt bortom det industriella tillväxtsamhället”. Metoden används för sin stärkande kraft i detta viktiga arbete. Utbildningsbakgrund är en master i det tvärvetenskapliga fältet kognitionsvetenskap med inriktning tjänstedesign.
sam.nygren@omstallningsbyran.se
http://www.intebaramorotter.se

Annons