Från deltagarna

Insikter, åsikter och inspiration från några deltagare i Aktivt Hopp.

”Jag upptäckte sidor hos mig själv som är stärkande att få bekräftade i mitt fortsatta arbete för moder jord.”

”Jag upplevde Aktivt Hopp som en perfekt process för att knyta an till det som verkligen är.”

”Tryggheten i gruppen som skapades var extraordinär.”

”Upplägget, formen, disciplinen och strukturen var lätt att följa och Ni som ledare i och under denna helg har varit verkligt pedagogiska och proffsiga.”

”Ett stort tack. Jag kommer bära med mig helgen i mitt hjärta för alltid.”

***

Diktbidrag från Gun Mälhammar – efter kursen i Vadstena nov 2017

Du och jag
Vi är vattnet jorden elden
Och luften
som vid varje andetag
sveper som en vind
genom kroppen

Vi är marken växterna djuren
Och havet
som med vågornas rytm
markerar pulsen
i vårt blod

Se dig omkring
finn din plats
som är överallt
vänd blicken inåt
allt i förbindelse

Vi är den stora väven
där varje tråd
bär spår av oss
aldrig bortanför
osynliga trådar
vävda av ömsesidighet
binder oss samman.

***