Aktivt Hopp

”Active Hope is about finding, and offering, our best response to the crisis of sustainability unfolding in our world. It offers tools that help us face the mess we’re in, as well as find and play our role in the collective transition, or Great Turning, to a life-sustaining society.”- Joanna Macy

Aktivt hopp en spiralrörelse

dandelionspiral

The Spiral

Med åren har Joanna och hennes kollegor upptäckt att arbetet med ”The Work that Reconnects” följer en naturlig spiralform i fyra steg: Tacksamhet; hedra vår smärta för världen; se med nya ögon; gå vidare. Hon har upptäckt att det finns ett kraftfullt samspel mellan de här fyra faserna: när vi går igenom dem i en följd kan vi upptäcka och få tillgång till vår verkliga styrka, djup och kreativitet.

Spiralen är fraktal, vilket betyder att den ständigt upprepar sig på nya sätt. Sekvensen kan visa sig under loppet av en livstid eller ett projekt, och den kan också uppstå över en dag eller flera gånger om dagen. Vi kan komma tillbaka till den igen och igen som en källa till styrka och nya perspektiv.

Spiralen börjar med tacksamhet som för oss tillbaka till källan och stimulerar vår empati och tillit. Tacksamheten hjälper oss att vara mer  närvarande och skapar utrymme för smärtan vi bär för vår värld.

När vi kan äga och hedra vår smärta för världen, och våga uppleva den, lär vi oss den sanna innebörden av medkänsla, att till ”känna med”. Vi börjar lära känna vårt hjärtas oändliga kapacitet.

Att uppleva vår förbundenhet hjälper oss att se med nya ögon. Vi kan känna hur intimt och oupplösligt vi är relaterade till allt som är och börja smaka på vår egen förändringskraft.

Sedan, om och om igen, går vi vidare. Vi vill skapa vad vi känner oss kallade till, i vår livssituation, med andra och med de gåvor vi har. Vi söker möjliga vägar och sätter upp ett mål, lägger planer och tar steg. Vi väntar inte på en färdig ritning, eftersom varje steg kommer att vara vår lärare, vilket gör att nya perspektiv och möjligheter ständigt skapas.

Och spiralen börjar om igen. Vi möter svåra utmaningar i vår värld. Tacksamhet, när den är på riktigt, ger inga skygglappar. Tvärtom den kan jorda oss för att kunna hantera förödelse och tragedier. Speciellt när vi är rädda, kan tacksamhet hålla oss stadiga för det arbete som måste göras.
Du kan själv pröva på några övningar från spiralen här >>