Välkommen till Aktivt Hopp!

VILL DU VARA MED I VÅRT VÄXANDE NÄTVERK! Få info, utskick och nyheter om aktiviteter och kurser via e-post! >> AKTIVT HOPP NYHETSBREV!

Upplever också du att tiden vi lever i kännetecknas av kriser på så många plan, att det är svårt att ta in allt? Medkänslan räcker liksom inte till för allt lidande vi dagligen möts av i tv och tidningar. Att det kan kännas överväldigande och hopplöst ibland?

Men mitt i allt detta finns också möjligheter och hopp. När vi på djupet verkligen möter den osäkerhet och ovisshet som kännetecknar livet på planeten, är vi början av en nyskapande och spännande resa.

Genom att öka vår medvetenhet om det som sker här och nu, kan vi hitta vårt eget unika sätt att vara en positiv kraft i omställningen till en mer hållbar, rättvis och fredlig värld. Arbete i grupp stärker samtidigt gemenskap, livsglädje, kreativitet och mycket annat som ger livet mening.

Det är just denna möjlighet som Joanna Macy och Chris Johnstone lyfter fram i sin bok ”Active Hope – How to face the mess we are in without going crazy.”

Joanna Macy har arbetat i ett halvt sekel med att hjälpa människor och grupper att hantera svåra livsbetingelser. Hon har hjälpt människor att finna kraft i det svåra, genom att omvandla förtvivlan och uppgivenhet inför sociala och ekologiska kriser till konstruktiv och gemensam handling. Hon har under åren utvecklat övningar och ett sätt att se på världen som en helhet där vi alla ingår, som motvikt till den rådande verklighetsuppfattningen som präglas av splittring och konflikt och som faktiskt hotar livet på jorden. Hennes arbete går under namnet ”The work that reconnects” (som tyvärr blir lite klumpigt att översätta till svenska).

Vi som startat denna sida har länge varit inspirerade av Joanna Macy och när boken Active Hope gavs ut 2012, hittade vi äntligen en utgångspunkt för att sprida hennes nytänkande arbete.

Den bärande tanken är att ”aktivt hopp” är något vi är och gör, snarare än något vi har. Aktivt hopp är en djup kraftsamling bortom både optimism och pessimism. Med intentionen att bidra till helande av världen känns livet mer förtröstansfullt, samtidigt som vi då faktiskt kan åstadkomma förändringar.

Boken Aktivt Hopp guidar läsaren genom ett stort antal transformerande övningar som man kan göra hemma, eller arbeta med i grupp, vilket är mer kraftfullt och fruktbart. Se under AKTIVITETER vad vi har på gång. Vill du hjälpa till att arrangera en aktivitet på din ort, kontakta oss.

”Hopp är inte övertygelsen om att något kommer att gå bra i slutändan,
utan förvissningen om att något är meningsfullt,
oavsett hur resultatet blir.”
– Vaclav Havel